Japp, det här var bra. Ibland råkar man på saker som påminner en så starkt om andra saker att det känns ytterligt märkligt att de två inte hänger ihop utanför ens eget huvud.

Let’s only date grown-ups.
Here is what is mine, there is what is yours.
This is what I would like, and this is what I will give.
This is what I won’t, can’t, don’t give.
Where is your beginning and what is your end?
Love is not give and take, love is give and give.
I give, and you give, and we draw lines in ourselves where we stop.
I draw a line here, do you see it?
It’s the place just before it hurts me to give,
because I know, if you love me, if you love the way I do, this is where you would beg me to stop.
And if you don’t, if you wouldn’t, you are worth nothing further.

När jag läser de här orden kommer jag genast att tänka på min sambos ex. Hon kunde vara väldigt tydlig med sina egna gränser, vad som var okej och vad som inte var det. Ibland var hon mindre tydlig men förväntade sig alltid att alla skulle hålla sig till hennes gränser ändå. Gott så, det är lätt hänt att man inte förstår att andra inte kan läsa ens tankar. När det däremot gällde andras gränser så var hon inte lika bekymrad. Hon ville så gärna styra och ställa men förstod inte att med den typen av makt kommer ett stort ansvar. Ansvar för andra än sig själv var hon inte så inne på.

Nå, det var många år sedan jag hade någon kontakt med henne nu och jag hoppas att jag aldrig kommer nära en sådan människa igen. Jag försöker omge mig med människor som förmår att både sätta sina egna gränser och som klarar av att respektera mina. Det lärde hon mig, det är ju alltid något.


Flattr this

Annonser